Nyhetsbrev fra Snillfjordvind juli 2016

Til bedrifter i leverandørdatabasen for Snillfjordvind

Utbyggingen har nå startet på Fosen og flere kontrakter er delt ut. Vi venter at det vil skje tildelinger for vår region utover høsten. Kontrakten med å bygge 420kV-linja fra Namsos til Surnadal gikk til den kroatiske kraftledningentreprenøren Dalekovod. Vi jobber med å komme i kontakt med disse for å finne ut hvordan de vil rigge seg til her, og hvordan de bruker underleverandører. Når det gjelder utbygging av regionalnettet fra Krokstadøra til Hitra så skjer dette i regi av TrønderEnergi Nett. De benytter Sellicha for å hente inn underleverandører. En oversikt over TENs nettutbygging finner du her

Snillfjordvind var til stede på NVEs vindkraftseminar i juni. Presentasjonene herfra finner du her.

Vi kommer tilbake med et nytt nyhetsbrev rett over sommeren. 

Med hilsen Snillfjordvind