Invitasjon til leverandørseminar vindkraftutbygging Hitra 2 og Snillfjord

Invitasjon til leverandørseminar vindkraftutbygging Hitra 2 og Snillfjord

 

Tirsdag 25. oktober 2016 blir det en samling for de bedriftene som har registrert seg på Snillfjord Vind. Møtet er åpent for alle som driver næringsvirksomhet i en av Orkdalregionens kommuner.

Møtet blir fra 1000-1400 og holdes i Orkdal Kulturhus på Orkanger

Hovedformålet med møtet er å kunne tilby den informasjonen som er tilgjengelig så langt når det gjelder vindkraftutbyggingen i vårt område. Det blir noen korte innledninger fra nøkkelaktørene og det blir rimelig med anledning for å stille spørsmål.

For servering så er det ønskelig å vite antallet som kommer. Meld deg på med å sende en mail til post@snillfjordvind.no

 

Agenda

1: Vel møtt til seminar ved Kristian Aa, daglig leder i Fosen Vind DA. Fosen Vind DA er prosjekteier.

2: Statkraft ved Knut Mollestad. Hva er status på utbyggingen så langt og hvilke erfaringer kan trekkes fra anbudsrundene på Fosen

3: Vestas ved Carsten Jæger Johansen. Hva kommer Vestas til å trenge av næringslivet i vårt område

4: Statnett ved Martha Hagerup Nilson. Statnett er godt i gang med byggingen av sentralnettlinja. Hva trenger de av næringslivet i vårt område

5: Trønderenergi Nett ved Sigurd Aamodt. Trønderenergi skal bygge ny regionalnettlinje fra Krokstadøra og ut til Hitra

6: Fosen Facility Service og Fosen Bo og Catering ved Rolf Øia: «Sånn har vi rigget oss på Fosen»