About Snillfjord vind

Snillfjord Vind is a collaborative project owned by the Regional Council in the region of Orkdal. The purpose of Snillfjord Vind is to highlight attention to the local business community with the possibility of wind power development in Snillfjord and Hitra. The project is supported by Sør-Trøndelag county.

Om Snillfjord vind

Snillfjord Vind er et prosjekt eid av regionrådet i Orkdalsregionen med støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for at næringslivet i de ti kommunene i Orkdalsregionen skal kunne ta mest mulig del i utbyggingen av vindkraft i Snillfjord og Hitra. Gjennom å legge seg inn i leverandørdatabasen vil aktuelle bedrifter bli synlig for utbyggere og innkjøpere.Bedriften må være registrert i en av Orkdalsregionens ti kommuner, eller ha betydelig virksomhet i en av dem.